Tulest targem!

Midrimaal on traditsiooniks, et koolieelikud kohtuvad päästeametnikega ja arutlevad ohutu käitumise üle tule kasutamisel. Sel aastal osalesid lapsed Midrikutsude ja Midrihobude rühmadest. Vestlusel rõhutas lapsi külastanud tuletõrjuja, et tuli on tegelikult hea, oluline aga on, et inimene oskaks teda õigesti ja turvaliselt kasutada. Lapsed rääkisid oma kogemustest, kus tuld vaja läheb ja kuidas see inimest abistab. Arutleti suitsuandurite vajalikkuse üle. Päästeametnikud kinkisid lastele ka lauamängu, mis kinnistab õpitud oskusi. Õues uurisid lapsed tuletõrjeautot. Ka teised rühmad tulid autot uudistama. Oleme taaskord tulest targemad! Aitäh, Tartu Annelinna päästekomando!