Tulest targem!

Midrimaa koolieelikud (Midrihiirte, Midrihobude ja Midrijänkude rühmadest) käisid oktoobris Tartu Annelinna Päästekomandos. Osaleti õppeprogrammis “Tulest targem”, kus päästeametnikud andsid lastele vajalikke teadmisi tuleohutusest. Räägiti tulekahju tunnustest ja tekkepõhjustest, arutleti suitsuanduri kasutamise tähtsusest ja kirjeldati, kuidas peaks käituma siis, kui õnnetus on juba juhtunud. Korrati üle telefoni nr 112 kasutamine. Seejärel tutvusid lapsed päästjate varustuse ning päästeautoga. Kuna septembris oli toimunud ka kogu lasteaia evakuatsiooni õppus, on meie lapsed ise praktiliselt kogenud ning teavad, mida teha ohuolukorras.