Tulest targem!

12.oktoobril olid Midrimaal programmi „Tulest targem“ raames külas päästeametnikud. Koolieelikute rühmade lastega arutleti ning otsiti koos vastuseid erinevatele tuleohutust puudutavatele küsimustele: järelevalveta lahtine tuli – põlev küünal laual, televiisoril, aknalaual, tikud, suitsuanduri vajalikkus, esmane käitumine õnnetuse korral, nr 112 ja abi kutsumine ning evakuatsioon. Pärast õppepäeva oli kõikide rühmade lastel võimalus õues päästeautot uurida.