Jagame kogemusi

RK

Meie lasteaed on 2019/2020 aastal jaganud oma kogemusi nii Tartumaa kui ka mujalt Eestist pärit lasteaedadega. Igal kohtumisel on olnud erinev fookuspunkt lähtuvalt sellest, mis teema meie külalisi on huvitanud. Oleme tutvustanud oma töökorraldust, kus 4 päeval nädalas on laste aktiivsel tegutsemise ajal korraga tööl 3 täiskasvanut ja kirjeldanud, kuidas sellise lahenduseni jõudsime, millised on olnud kitsaskohad ja kasutegur. Arutlenud oleme projektõppe kogemuse teemadel, lapsest lähtuvast planeerimisest ning tegevuste läbiviimisest, keskkonna kujundamisest ning laiemalt keskkonna rollist lapse arengu toetamisel. Omame praktikat seoses kaasava haridusega ka eriliste lastega tegutsemisel. Tervise- ja keskkonnateemad on tihedalt lõimitud meie igapäevategemistesse ning Tervist edendavate lasteaedadega ja Rohelise kooli programmiga ühinenud lasteaiana on meil üsna suur kogemus nendel teemadel kaasa rääkimast. Meie looduse- ja tervisenädalate läbiviimise kogemus on kujunenud pikaajaliseks elujõuliseks traditsiooniks, mida meelsasti ka jagame. Meid on külastanud 27.03.19 Tartu Lasteaed Lotte,  27.09.19 Lusti Lasteaed Võrumaalt,  02.10.19 Elva Lasteaed Murumuna, 06.12.19 – Tartu Lasteaed Ristikhein, 27.12.19 Lohkva lasteaed ning viimasena 27.02 20 – Illuka Lasteaed- Põhikool Ida-Viru maakonnast, sügiseks 2020 on kokkulepe Võru Lasteaiaga Sõleke. Meie õpetajad käisid 19.11.19 Alasniidu Lasteaias oma projektõppe kogemust tutvustamas. Tartumaa lasteaiaõpetajate ainesektsioon külastas Midrimaad  20.03.19 ja kõikidele Tervist Edendavate Lasteaedade tervisepäevast osavõtjatele oli meie õueala seiklusrada avatud sel sügisel.

Tartu Ülikooli praktikaasutusena oleme mitmel järjestikusel aastal (sel sügisel 03.10.19) võtnud vastu üliõpilaste gruppe, näidanud õpetajate tegevusi, analüüsinud üheskoos rühmades nähtut ja selgitanud oma tööpõhimõtteid.  Sel õppeaastal olid üliõpilased pikemal sõimepraktikal Midritriinude rühmas.

Hiljuti saime koostöökutse ka Sankt- Peterburist (коллектив ГБДОУ детского сада № 51 Красносельского района), hetkel loome koostööplaane.