Kas meie 6-7a laps on valmis kooli minema?

Kas minu laps on valmis kooli minema? – see küsimus tiirleb tavaliselt kõikide koolieelikute vanemate peas. Kooli minevaid lapsi on meie lasteaias sel aastal 27. Korraldasime koolieelikute arengumängu. Selleks kohandasid eelmisel aastal loodud mängu Luunja-põhiseks õppejuht ja tugimeeskond. Mängul oli 3 põhieesmärki:

  • Lapsevanem saab ülevaate oma lapse oskustest.
  • Õpetajal on praktiline materjal, mille põhjal koos lapsevanemaga hinnata (toetudes ühiselt nähtule) lapse üld- ja valdkondlikke oskuste taset ja koolivalmiduse saavutamist (vaimset, füüsilist ja sotsiaalset valmisolekut kooliks).
  • Laps saab kogemuse uudses olukorras ja keskkonnas ning osaleb rõõmsalt tegevustes.

Nii muutsime lasteaia saali  kolmeks päevaks Luunja alevikuks, kus olid ülekäiguraja kõrval bussipeatus, kool, kultuurimaja, kauplus, Emajõe puhkeala ja kergliiklustee ehk just see keskkond, kus laps igapäevaselt liigub. Igas punktis olid erinevate õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade ülesanded, nende vahel aga vahvad liikumispausid.

Jaanuari lõpus ja veebruaris toimuvad vanematega arenguvestlused, kus arutletakse koolis vajaminevate oskuste üle ning õpetajad igapäevaelu ja mängu põhjal veel viimaseid soovitusi saavad jagada.

Luunja Keskkoolis algab jaanuarist aprillini vältav eelkool, mille eesmärgid on:

  • Luua eeldused edukaks toimetulekuks juba kooli alguses.
  • Luua positiivne õpikogemus ja aidata lapsel koolieluga kohaneda.
  • Õpilane tutvub kooli ruumidega ja harjub nendega.
  • Laps tutvub õppetöö läbiviimise korraga koolis ja klassis.